Châu Á Mở Rộng

Dưới đây là bộ sưu tập ảnh các quốc gia Châu Á khác tôi từng viếng thăm.

tổng quan thư viện ảnh

kéo xuống để đọc những mẫu chuyện…

Sắc phong

#Laos #ZeissIkon

Siddhartha

#Laos #ZeissIkon

Rumpelstiltskin

#Ubud #Indonesia #Olympus

Gô-tích Á châu

#Bangkok #Thailand #Olympus

Sybil

#Bangkok #Thailand #Olympus

“Động” thuốc phiện

#Bangkok #Thailand #Olympus

Đông Tây tương phùng

Trong một con ngõ cổ kính ở thành phố Bắc Kinh, tôi bắt gặp một lớp học nho nhỏ dạy thư pháp cho các bé người Hoa. Tôi nhận thấy hai chi tiết đặt kế nhau: các kí tự trên áo thun bé gái và các hình tượng em đang viết, tạo nên một kết cấu thật thú vị.

#Beijing #China #Olympus

Cai ngục

#Penang #Malaysia #Olympus

Những người gác cổng

#Ubud #Indonesia #Olympus

Kẻ bắt nạt

#Ubud #Indonesia #Olympus

Ốc anh vũ

#KohSamui #Thailand #Olympus

Đại ca xóm ổ chuột

#Bangkok #Thailand #Olympus

Trận quyết định

#Pattaya #Thailand #Olympus

Let's be Friends

Join the newsletter and never miss a photo